IMG_8724-scaled.jpg
ProfiLine Energy

50 kWp на покрива на фабрика

Технически особенности:

Пабели

545Wp

Inverter

50kW

Warranty

12 + 25 years

Warranty

10 years

Резултати:

Панели

50 kWp

Инвертор

50kW

Годишно

66МWh

Спестени

-79%

Products
Възвръщаемост

6 години