about.jpg
ProfiLine Energy

Малка трифазна централа в двора 12 kWp

Техническа информация

Панели

450Wp

Inverter

10kW

Warranty

12 + 25 years

Warranty

10 years

Параметри

Панели

12 kWp

Инвертор

10kW

Годишен добив

13 MWh

Месечно

-80%

Products
Възвръщаемост

6 години