about.jpg
ProfiLine Energy

100 kWp за собствени нужди

Технически параметри

Панели

450 Wp

Инвертори

Huawei

Гаранции

12 / 25 years

Гаранция

10 years

Финансови показатели

Power

100 kWp

Годишен добив

133 МWh

на месец

3600 лв

Products
Възвръщане на инвестицията

4 години